برگزاری دوره تحلیل و ریشه یابی علل حوادث فرایندی در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

از مسئولین این شرکت که به ارتقای دانش و فرهنگ ایمنی اهتمام دارند، تشکر می نماییم.

پیمایش به بالا