برگزاری دوره آموزش ماشین آتش نشانی روزن باور در پتروشیمی امیرکبیر

از مسئولین این شرکت که به ارتقای دانش و فرهنگ ایمنی اهتمام دارند، تشکر می نماییم.

پیمایش به بالا