نقشه راه طرحهای پژوهشی شرکت انتقال گاز

نقشه راه طرحهای پژوهشی
نقشه راه طرحهای پژوهشی
هدف از انجام این پروژه: ارائه نقشه راه برای طرحهای پژوهشی شرکت انتقال گاز
کارفرما: پژوهش و فناوری شرکت انتقال گاز ایران
سال اجرا: 1389
محتوا:

امروزه شبکه های خطوط انتقال گاز از اهمیت زیادی برخوردار هستند. هر گونه نقص در بخشی از آن ممکن است ضررهای اقتصادی و حتی جانی برای یک کشور به همراه داشته باشد. بعنوان مثال در فصول سرد سال که مشکل افت فشار در قسمت هایی از این شبکه ایجاد می گردد، مناطق مختلفی از کشور دچار مشکلات جدی می شوند. از طرفی سوخت مصرفی بسیاری از نیروگاهای تولید برق، واحدهای صنعتی و غیره نیز با استفاده از این خطوط در کشور توزیع می گردد. از این رو حفظ عملکرد صحیح و جلوگیری از بروز نقص در کار این سیستم از اهمیت بالایی برخوردار است. برای نیل به این مقصود باید سیستم انتقال سراسری گاز از جهت آسیب شناسی، پایداری و افزایش راندمان و … مورد تجزیه و تحلیل جدی قرار گیرند.

با توجه به گسترده بودن این مباحث و نیز به منظور مدون کردن و جهت دار نمودن کارهای تحقیقاتی و پژوهشی در این زمینه ها و همچنین جلوگیری از موازی کاری در زمینه پروژه های پژوهشی لازم است محورهای اصلی مصوب بصورت کارشناسی شده مورد ارزیابی قرار گیرند تا با توجه به نیاز امروز و آینده، پروژه های تحقیقاتی بر اساس اولویت تعریف شوند. محورهای مصوب نقشه راه طرحهای پژوهشی شامل این موارد است:

  • آسیب شناسی سیستم انتقال گاز
  • پایداری سیستم
  • افزایش راندمان
  • فن آوریهای نوین
  • نقش و اهمیت نیروی انسانی
پیمایش به بالا