مطالعه تطبيقي سيستم‎هاي تصفيه پساب پالايشگاههای کشور

مطالعه تطبیقی سیستم‌های تصفیه پساب پالایشگاه‌های کشور
مطالعه تطبیقی سیستم‌های تصفیه پساب پالایشگاه‌های کشور

هدف از انجام این پروژه : پیشنهاد یک سیستم مناسب و بهینه جهت دستیابی به استانداردهای زیست محیطی در تصفیه پساب پالایشگاه‌های کشور می باشد.
کارفرما: شرکت ملی پالایش و پخش
سال اجرا: 1381

محتوا:

پروژه “مطالعه تطبیقی سیستم‌های تصفیه پساب پالایشگاه‌های کشور ” جهت ارزیابی اجمالی از عملکرد سیستم تصفیه پساب واحدهای تصفیه پساب پالایشگاهها و پیشنهاد یک سیستم مناسب و بهینه جهت دستیابی به استانداردهای زیست محیطی بوده است.

پساب‌های صنعتی در اثر فعالیت‎های صنعتی و یا از منابع صنعتی و در طول مراحل مختلف تولید بوجود می‌آیند.  این پساب ها بعضاً خطرناک‎ترین نوع پساب را تشکیل می‌دهد. زیرا در پساب مراکز صنعتی امکان وجود مواد و ترکیبات شیمیایی سمی بیشتر است.

با استفاده از روش‌های مناسب تصفیه پساب می‌توان:

  1. بهداشت جامعه را بهبود بخشید
  2.  با بازیابی پساب تصفیه شده و مصرف ‎مجدد آن، در مصرف ‎آب صرفه­ جویی کرد

از این جهت بازیافت پساب‌های صنعتی تصفیه شده، درکشورهایی‎که دچارکم‌آبی هستند اهمیت خاصی پیدا نموده و این مطلب در حال حاضر در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است.

در فصول دو، سه و چهار پروژه مطالعه تطبیقی، به سیستم‌های تصفیه پساب پالایشگاه‌های کشور، تصفیه مقدماتی، انواع سیستم‌های بیولوژیکی و تصفیه پیشرفته و اجزاء آنها اشاره می‌شود. در فصل پنجم نحوه تصفیه و دفن لجن که اهمیت زیادی از نظر زیست محیطی دارد، ارائه می ­شود. سیستم پساب پالایشگاه تهران به عنوان یک نمونه، در فصل ششم بررسی می شود و گامهای لازم جهت دستیابی به یک سیستم بهینه ذکر می گردد. همچنین توضیحات مختصری در مورد سیستم تصفیه پساب پالایشگاههای کرمانشاه و بندرعباس ارائه می شود.

دریافت فایل نهایی گزارش پروژه

پیمایش به بالا