طراحی پایه و تفصیلی Revamping برج C701 واحد کیمیا پتروشیمی بندرامام

هدف از انجام این پروژه: ارائه خدمات مهندسی در زمینه طراحی پایه و تفصیلی جهت تبدیل برج سینی دار C701 واحد VC شرکت کیمیا پتروشیمی بندرامام به نوع پرشده
کارفرما: شرکت کیمیا بندرامام
سال اجرا: 1385
محتوا:

مشکلات عدیده برج C701 واحد VCM پتروشیمی بندرامام که ضمن عدم بازیابی مقدار زیادی اسید کلریدریک، هزینه قابل توجهی را جهت خنثی سازی آن در برج C702 به واحد تحمیل می کند، ضرورت طراحی مجدد و ساخت این برج را تبیین می نماید. در این طرح هدف طراحی پایه و تفصیلی برج برای تبدیل از نوع سینی­ دار اولیه به برج پرشده مد نظر می باشد.

فعالیت ها و اقدامات طراحی پایه شامل تهیه این موارد است:

 • مشخصات دقیق طراحی فرایند
 • مشخصات مکانیکی تجهیزات
 • لوله­ کشی ( Piping)
 • مشخصات ابزار دقیق
 • تهیه دیاگرامهای فرایندی شامل PFD، P&ID، Plot Plan و کلیه مشخصات مرتبط با مهندسی پایه

با توجه به محدودیت­های فرآیندی موجود از نظر خورنده بودن سیالات موجود در فرآیند، اولین گام در مطالعات و بررسی­های انجام شده جهت انجام تغییرات لازم برای تبدیل برج C-701 به برج پر شده تعیین نوع آکنه می ­باشد که در قسمت اول گزارش به طور اجمال به آن پرداخته شده­ است.

در بخش دوم به بررسی پیشنهادهای مختلف برای حل مشکل برج C-701 پرداخته می ­شود. لازم به ذکر است بررسی­ ها و شبیه ­سازی­ های صورت گرفته به منظور امکان سنجی اولیه     است و جزئیات طراحی و تغییرات برج و نحوه و نقشه ­های اجرا  Basic design و Detail design ارائه شده است. نتایج حاصل، از شبیه ­سازی توسط نرم افزار Aspen Plus با فرض استفاده از آکنه پلاستیکی Intalox 1in به دست آمده است. چون محیط الکترولیت می باشد از نرم افزار Aspen Plus برای استفاده از electrolyte package استفاده شد.

فعالیت ها و اقدامات طراحی تفصیلی شامل این موارد است:

 • طراحی­ های اولیه به منظور تهیه مدارک فنی مورد نیاز برای برگزاری مناقصه بدنه و تجهیزات داخلی برج
 • ارائه مدارک مهندسی
 • مشاوره به کارفرما در تایید بدنه و تجهیزات داخلی
مدارک تولید شده شامل این موارد است:

INTRODUCTION

 • PROCESS SPECIFICATIONS SECTION
  • Basis of design
   • Duty of unit
   • Feed specification
   • Products specification
   • Battery limit conditions
   • Utilities conditions
   • Operating conditions
  • Unit description
   • Overview on the chemistry of the process
   • Overall description of the unit
  • Material balances
   • Design case
   • Normal case
  • Physical and thermal properties of main process streams
   • Design case
   • Normal case
  • Specifications of packing
  • Utilities
  • Waste effluents
  • General information
 • EQUIPMENT PROCESS SPECIFICATIONS SECTION
  • Equipment list
  • Vessels
   • Drums
   • Columns
  • Heat exchanger equipment
   • Heat exchanger
  • Rotating machines
   • Pumps
  • PIPING PROCESS SPECIFICATIONS SECTION
   • General notes
    • Recommendations
    • Process piping classes
    • Piping identification system
   • Piping process specifications
  • INSTRUMENTATION PROCESS SPECIFICATION SECTION
   • Instruments
    • Flow
    • Level
    • Pressure
    • Temperature
    • Miscellaneous(when applicable)
   • Valves
    • Control
    • On/Off Valves (when applicable)
    • Miscellaneous (when applicable)
   • Pressure safety valves
   • Alarms (when applicable)
   • Sample point
  • DIAGRAMS SECTION
   • Symbols and standards
   • Process flow diagrams
   • Piping and instrumentation diagrams
   • Plot plan
پیمایش به بالا