شبیه سازی واحد تولید فرئون پژوهش و فن آوری پتروشیمی مرکز اراک با PDMS

شبیه سازی واحد تولید فرئون پژوهش و فن آوری پتروشیمی مرکز اراک با PDMS
شبیه سازی واحد تولید فرئون پژوهش و فن آوری پتروشیمی مرکز اراک با PDMS
هدف از انجام این پروژه: طراحی و شبیه سازی سه بعدی واحد تولید فرئون 134A مستقر در شرکت پژوهش و فن آوری پتروشیمی مرکز اراک
کارفرما: شرکت پژوهش و فن­ آوری پتروشیمی
سال اجرا: 1383
محتوا:

امروزه در اکثر پروژه‌های طراحی تفصیلی، مدل PDMS واحد ساخته می شود تا علاوه بر افزایش سرعت و دقت اجرا (به علت گزارش‌گیری سریع، تولید انواع نقشه‌ ها و …)، از صرف هزینه اجرای یک اشتباه در طراحی و نیز تغییر طراحی در محل جلوگیری شود.

هدف از اجرای این پروژه تهیه مدلی سه­ بعدی از تجهیزات و سیستم لوله ­کشی واحد پیشتاز تولید F134a می ­باشد تا ضمن ایجاد محیطی مجازی از این واحد، پس از اجرای کامل مدل نواقص احتمالی موجود در مدارک مهندسی واحد که منجر بروز برخورد فیزیکی در اجرای پروژه خواهد شد را نمایان سازد. درپروژه شبیه سازی واحد تولید فرئون ضمن ارائه مدل PDMS واحد و سپس آموزش های لازم جهت استفاده کارفرمای محترم، نقاط ضعف طراحی piping ارائه شد، تا طراح قبل از آنکه مرحله ساخت آغاز شود، معایب را رفع نماید.

مراحل اجرایی پروژه شبیه سازی واحد تولید فرئون عبارتند از:

 • اخذ مدارک مهندسی واحد
 • بررسی مدارک واحد و اعلام اشکالات احتمالی
 • پیاده‌سازی PMS در مدل
 • تهیه مدل دستگاه‌ها
 • جانمایی دستگاه‌ها در مدل سه بعدی
 • پیاده‌سازی لوله‌ کشی و المان‌های ابزاردقیق به روی خطوط لوله
 • ارائه مدل به کارفرما برای بررسی و اعلام اشکالات احتمالی
 • رفع اشکالات احتمالی مورد نظر کارفرما
 • تهیه مدارک مهندسی شامل نقشه‌های ایزومتریک و پلان
 • آماده‌سازی یک نسخه‌ نرم‌افزار PDMS تک کاربره و نصب مدل به روی آن
 • ارائه گارگاه آموزشی در تهران و سمینار نهایی
پیمایش به بالا