بهینه سازی اقتصادی پارامترهای فرایندی در واحدهای نمونه پالایشگاههای گاز

شبیه‌ سازی دینامیک پالایشگاه گاز پارسیان
شبیه‌ سازی دینامیک پالایشگاه گاز پارسیان
هدف از انجام این پروژه : کمینه نمودن هزینه­ های عملیاتی یک واحد پالایشگاه گاز با پارامترهای فرایندی و با لحاظ کلیه محدودیت‌ها
کارفرما: شرکت ملی گاز ایران
سال اجرا: 1384
محتوا:

امروزه به سبب وجود بازار رقابتی محصولات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در دنیا، کاهش هزینه‌ها نقش بسیار مهمی در افزایش سود و بالا بردن کیفیت دارد. تکنیک بهینه سازی اقتصادی پارامترهای فرایندی یکی از موضوعات جدید بسیار مشکل می باشد. این تکنیک در دنیا بصورت محدودی به کارمی رود. معمولاً‌ طراحان در هنگام طراحی سعی می‌کنند شرایط واحد را در بهترین حالت، طراحی و تعیین نمایند. اما به دلایل زیادی از جمله تغییر خوراک، تغییر قسمتی از فرایند، تغییر مشخصه و یا میزان محصول، تولید و … شرایط عملیاتی فرایند تغییر می‌کند. به همین دلیل بهینه‌سازی اقتصادی پارامترهای فرایندی در واحدها، هزینه های عملیاتی را کمینه می نماید.

وجود یک نرم‌افزار که بر اساس شبیه‌ سازی دقیق واحد و با در نظر گرفتن کلیه شروط محدود کننده فنی، اقتصادی و غیره بتواند بهترین شرایط را اعلام نماید، اهمیت زیادی دارد. چراکه در بسیاری از موارد یک درجه اختلاف، در دمایی که برای یک دستگاه توسط اپراتور در محدوده مجاز مشخص (Spec) با دمایی که نرم‌افزار بهینه‌ ساز بر اساس محاسبات بسیار سنگین و پیچیده پیشنهاد می دهد، سبب صرفه جویی میلیون‌ها تومان در ماه، روز و حتی در ساعت می شود.

بهینه سازی اقتصادی پارامترهای فرایندی بکارگیری واقع‌ بینانه تئوری هایی است که امروزه حتی در دانشگاههای کشور تدریس می شود. اما توسط چند شرکت بزرگ دنیا در بسیاری از واحدهای فرایندی سطح جهان، به طور عملی بکار می رود.

پیمایش به بالا