بررسی جامع مشکل Carry Over برج دفع CO2 فرایند BenField پتروشیمی خراسان

Carry Over برج دفع CO2 فرایند BenField
Carry Over برج دفع CO2 فرایند BenField
کارفرما: شرکت پژوهش و فن آوری پتروشیمی
سال اجرا: 1386
هدف: بررسی جامع مشکل Carry Over برج دفع CO2 فرایند BenField واحد آمونیاک پتروشیمی خراسان و ارائه راه حل کاربردی جهت رفع آن
محتوا:

فرایند BenField به منظور تولید دی کسیدکربن در پتروشیمی خراسان مورد استفاده قرار می ­گیرد. محلول مورد استفاده در این واحد شامل کربنات پتاسیم (K2CO3) به عنوان ماده جاذب، دی اتیل آمین (DEA) بعنوان فعال‌ کننده، اکسید وانادیم (V2O5) و آب می باشد.

 از مشکلات اصلی این برج دفع (احیا) که شامل 4 بستر packing (سه بستر پایینی برای جذب COاز محلول BenField و بستر بالایی جهت شستشوی گاز COو خنک کردن آن با Quench water) می باشد، Carry-over ذرات محلول BenField شامل کربنات پتاسیم است. کربنات پتاسیم که توسط گاز CO2 به سمت کمپرسورهای واحد الفین حمل می شود باعث تشکیل رسوب بر روی Impllerهای کمپرسور، کاهش راندمان آن و در نهایت کاهش تولید محصول اوره به علت توقف(Shutdown) واحد برای تمیزکاری کمپرسور می گردد.

راهکار اجرایی رفع مشکل Carry Over برج دفع CO2 فرایند BenField و شبیه‌ سازی فرایند جذب و دفع از جمله دستاوردهای مهم این پروژه است. همچنین امکان جایگزینی و استفاده از آکنه های ساختار یافته به جای آکنه‌ های رندم کنونی (Pall Ring) نیز بررسی شد.

در پایان پروژه و به عنوان گزارش نهایی، صورتی از راه ­حل­ های بررسی شده برای کاهش و یا رفع مشکل هدررفت محلول از واحد، دلایل مفید بودن راهکار بهینه و همچنین طراحی پایه راه حل مناسب نهایی ارائه شده است. مدارک طراحی پایه بر اساس تحقیقات انجام شده به صورت زیر می باشد:

  1. PFD
  2. مشخصات خوراک و محصولات
  3. Battery Limits Conditions
  4. P&ID
  5. توضیح فرایند (Process Description) جدید
  6. Chemistry of all Reactions in the Plant
  7. مشخصات تاسیسات جانبی (Utilities) مورد نیاز برای واحد
پیمایش به بالا