بازنگری و به روز رسانی مدارک مهندسی سیستم های اعلان و اطفای حریق

به روز رسانی مدارک مهندسی سیستم های اعلان و اطفای حریق
به روز رسانی مدارک مهندسی سیستم های اعلان و اطفای حریق
هدف از انجام این پروژه: بازنگری و به روز رسانی مدارک مهندسی سیستم های اعلان و اطفای حریق
کارفرما: شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
سال اجرا: 1401
محتوا:
پیمایش به بالا