امکان سنجی ساخت و طراحی مفهومی راکتور هیدروژناسیون اسیتیلن واحد VCM

راکتور هیدروژناسیون اسیتیلن
راکتور هیدروژناسیون اسیتیلن
هدف از انجام این پروژه: طراحی مفهومی راکتور تبدیل استیلن برای واحد VCM شرکت کیمیای پتروشیمی بندرامام
کارفرما: مرکز پژوهش مجتمع پتروشیمی بندرامام
سال اجرا: 1385
محتوا:

پروژه “مطالعات امکان­سنجی و طراحی مفهومی راکتور هیدروژناسیون اسیتیلن” به منظور دستیابی به این موارد تعریف شده است:

 • بررسی امکان ساخت این راکتور
 • تهیه کاتالیست مورد نیاز
 • امکان انطباق ­پذیری با واحد موجود
 • بررسی مقرون به صرفه بودن نصب آن

این پروژه شامل دو فاز می ­باشد. در فاز اول ضمن بررسی و مطالعات کتابخانه ای در مورد واکنش هیدروژناسیون استیلن، سه عنوان اول فوق نیز مورد بررسی می گیرد.

 پس از مطالعات، بررسی­های فنی، اخذ مشاوره و نیز بازدیدها، به طور خلاصه در مورد دستاوردهای پروژه موارد زیر را می توان بیان نمود:

 • طبق بررسی­ ها، امکان ساخت راکتور بستر ثابت هیدروژناسیون که یک ظرف تحت فشار می­ باشد در داخل کشور وجود دارد. برخی از ملاحظات طراحی که در حد فاز طراحی مفهومی قابل بررسی است، در فصل پنجم این گزارش ارائه شده است.
 • در مورد تهیه کاتالیست، شرح خدمات پیشنهادی با تعدادی از سازندگان این نوع کاتالیست مکاتبات انجام شد و خوشبختانه مجری موفق به دریافت پاسخ مثبت از یکی از تأمین ­کنندگان که دارای نمایندگی داخلی است، گردید. مکاتبات در فصل سوم گزارش ارائه شده است.
 • طبق بررسی­ ها اضافه نمودن راکتور هیدروژناسیون در واحد VCM موجود پتروشیمی کیمیا با برخی ملاحظات قابل اجرا خواهد بود. 

در فاز دوم، بررسی اقتصادی طرح که به معنای مثبت بودن صرفه اقتصادی اجرای طرح است توسط اطلاعات دریافتی از کارفرمای محترم انجام پذیرفت که نتایج نشان می­ دهد که اجرای طرح دارای توجیه اقتصادی می­ باشد. مزایای بکارگیری این راکتور که خود نقش زیادی در تصمیم­ گیری اجرای این طرح دارد، در فصل چهارم گزارش ارائه شده است.                                                                                   

مراحل اجرائی پروژه امکان سنجی ساخت و طراحی مفهومی راکتور هیدروژناسیون اسیتیلن واحد VCM:
 • مطالعات کتابخانه ای و جمع­ آوری اطلاعات
 • بررسی و ارزیابی تکنولوژی­ موجود
 • ارزیابی وضعیت واحد موجود و میزان انطباق پذیری آن با واحد مشابه VCM
 • ارزیابی اقتصادی و انتخاب تکنولوژی مناسب
 • طراحی مفهومی
 • ارائه مدرک Basis of Design برای مرحله طراحی پایه
پیمایش به بالا