ارزیابی فنی امکان استفاده از استراکچر و اتاق کنترل پایلوت اسید استیک

هدف از انجام این پروژه: ارزیابی فنی امکان استفاده از استراکچر و اتاق کنترل پایلوت اسید استیک برای پایلوت متانول
کارفرما: شرکت پژوهش و فن آوری پتروشیمی
سال اجرا: 1386
محتوا:
پیمایش به بالا