شرح دوره:

شبکه آب آتش نشانی اصلی ترین بخش از سیستم های اطفا حریق در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی می باشد، بنابراین طراحی، ساخت و الزامات نصب و اجرای این خطوط لوله جهت انتقال آب از مخازن ذخیره تا ناحیه مورد نیاز، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این دوره، نحوه طراحی شبکه آب آتش نشانی و نیز محاسبات هیدرولیکی جهت تعیین فشار و دبی جریان شرح داده می شود و نیز اجزای شبکه آب آتش نشانی شامل پمپ های آب آتش نشانی، مخازن ذخیره و تعیین اندازه آنها، شیرهای ایزولاسیون، مانیتورها،و دیگر اجزا شبکه معرفی خواهند شد. همچنین به نحوه طراحی سیستم دیلاج و سیتسم های خنک سازی Water spray نیز پرداخته می شود.

هدف:

آشنایی با اجزای شبکه آب آتشنشانی و نیز نحوه طراحی آنها

آنچه خواهید آموخت (نتایج دوره):
 • طراحی و الزامات نصب و اجرای خطوط لوله شبکه آب آتشنشانی
 • طراحی شبکه آب آتش نشانی
 • محاسبات هیدرولیکی جهت تعیین فشار و دبی جریان
 • اجزای شبکه آب آتش نشانی
 • طراحی سیستم دیلاج و سیتسم های خنک سازی Water spray
سرفصلهای دوره:
 1. ایمنی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
 2. اصول اولیه طراحی شبکه آب آتش نشانی
 3. فواصل بین واحدها
 4. مخازن ذخیره آب آتش نشانی
 5. پمپ های آب آتش نشانی
 6. جلسه اول-آموزش PIPENET
 7. شبکه اصلی آب آتش نشانی
 8. دیماند آب آتش نشانی
 9. سیستم دلوژ و اسپری آب
 10. جلسه دوم-آموزش PIPENET
 11. اجزا اصلی شبکه شیرآتش نشانی مانیتور
 12. طراحی شبکه آب آتش نشانی
 13. جلسه سوم-آموزش PIPENET
 14. طراحی نمونه و انجام محاسبات
مدت دوره:

34 ساعت

مخاطبان دوره :
 • مهندسین شاغل در صنایع نفت و گاز پتروشیمی در زمینه ایمنی
پیمایش به بالا