شرح دوره:

عامل اصلی اطفا در آتش های مواد هیدرکربنی ماده فوم است که بصورت های مختلف و در درصد ها و کاربری های متفاوت استفاده می گردد. در این دوره انواع فوم ها از لحاظ جنس و نیز نحوه ساخت آنها، تشریح شده و روشهای تولید فوم مورد بررسی قرار می گیرد و نیز کاربرهای آنها برای مخازن ذخیره مورد بحث قرار گرفته و نحوه طراحی و محاسبات مربوط به این عامل اطفا ارائه خواهد شد. همچنین مدارک لازم شامل P&ID ها، دیتاشیت و دیگر مدارک مورد نیاز جهت تعیین و خرید اقلام فوم آموزش داده خواهد شد. در این دوره، استاندارد NFPA 11 و دیگر الزامات  معتبر، مبنای اطلاعات ارائه شده خواهد بود.

هدف:

یادگیری عامل اطفا فوم و کاربردهای آن در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و نحوه تولید مدارک طراحی

آنچه خواهید آموخت (نتایج دوره):
 • جنس و نحوه تولید انواع فوم
 • کاربردهای فوم برای مخازن ذخیره
 • نحوه طراحی و محاسبات مربوط به فوم
 • P&ID ها، دیتاشیت و دیگر مدارک مورد نیازخرید اقلام فوم ها
سرفصلهای دوره:
 1. مقدمه آشنایی با فوم
 2. اطفا حریق با عامل اطفا فوم
 3. انواع فوم
 4. کاربردهای فوم
 5. روش های تولید فوم مطابق NFPA 11
 6. تجهیزات تولید فوم
 7. فوم در مخازن ذخیره
 8. نمونه P&ID سیستم فوم
مدت دوره:

12 ساعت

مخاطبان دوره :
 • مهندسین شاغل در صنایع نفت و گاز پتروشیمی در زمینه ایمنی
پیمایش به بالا