شرح دوره:

رویت  و کشف سریع اتفاقات و حوادث در صنایع نفت و گاز پتروشیمی از اهمیت بسیاری برخوردار است. اتفاقاتی مانند نشت گازهای قابل اشتعال و یا گازهای سمی و همچنین رویت زودهنگام آتش از جمله این رویدادها می باشند. در این دوره به شناخت انواع دیتکتورهای مورد استفاده در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و نحوه کارکرد این تجهیزات پرداخته می شود. بدیهی است که آشنایی با نحوه کار تجهیزات، کمک شایانی در انتخاب و تعیین مشخصات آنها می نماید. همچنین در این دوره، سیستم های آدرس پذیر و کانونشنال و کاربرد های آنها معرفی شده و به نحوه انتخاب دیتکتور ها در محوطه های فرایندی و ساختمان های صنعتی و غیر صنعتی پرداخته می شود. در ادامه نیز اطلاع رسانی های لازم  در محدوده های رویت مختلف نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

هدف:

یادگیری انواع دیتکتورها و تجهیزات اعلان  و کاربردهای و محل های مورد استفاده انها در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

آنچه خواهید آموخت (نتایج دوره):
 • شناخت انواع دتکتورها و نحوه کارکرد هر یک
 • نحوه انتخاب دکتور مناسب
 • آشنایی با سیستم های آدرس پذیر و کانوکشنال
 • محدوده و محل های مورد استفاده دکتورها
سرفصلهای دوره:
 1. مقدمه
 2. مدارک تولیدی مربوط به F&G
  • تعیین معیارهای سیستم F&G  – F&G Design Criteria
  • مدرک جانمایی تجهیزات      F&G – F&G Detection Layout
  • مدرک Cause and Effect
 3. معرفی انواع دیتکتورها
  • دیتکتورهای پیش از آتش
  • دیتکتورهای پس از آتش
 4. سیستم و دیتکتورهای Gas  در محوطه فرایندی
 5. سیستم و دیتکتورهای Gas  در ساختمان های غیر صنعتی
 6. سیستم و دیتکتورهای Gas  در ساختمان های صنعتی
 7. سیستم و دیتکتورهای Fire  در محوطه فرایندی
 8. سیستم و دیتکتورهای Fire در ساختمان های غیر صنعتی
 9. سیستم و دیتکتورهای Fire  در ساختمان های صنعتی
 10. فواصل و محل های نصب
 11. تجهیزات دیداری و شنیداری و نحوه نصب
 12. سیستم رای گیری Voting
مدت دوره:

24 ساعت

مخاطبان دوره :
 • مهندسین شاغل در صنایع نفت و گاز پتروشیمی در زمینه ایمنی
پیمایش به بالا